Achterhoeks Mooisten: Azora

Tijd voor échte zorg

Bij Azora is tijd voor echte zorg

Samenwerking, échte aandacht en innovatie in de zorg? Bij Azora is het de normaalste zaak van de wereld. In negen locaties in de Achterhoek zorgen hier ruim 2.100 medewerkers voor het welzijn van ouderen. Het bedrijf is de afgelopen jaren 3 keer op rij uitgeroepen tot beste werkgever van Gelderland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Josine ten Have en Maria Schenning, beiden specialist ouderengeneeskunde, vertellen graag over hun liefde voor het vak én voor Azora. Want: de vergrijzing in de regio en van het zorgpersoneel zorgt voor een grote vraag aan mensen op korte termijn.

 

Levensverhalen

Bij Azora hebben medewerkers een brede kijk op de zorg. Van specialist tot aan verpleging, ieder ziet zijn of haar werk als een onderdeel van wat mensen nodig hebben. Daarom is er naast de directe zorgtaken altijd ruimte voor een gesprek, om zorg op maat te kunnen bieden. Maria (33 jaar): “Azora is een fijne organisatie waar zowel werknemer als cliënt gezien en gehoord wordt. Als ik het levensverhaal van mijn cliënten hoor, ben ik dankbaar dat ik dat mag horen. Ik probeer er altijd wel iets positiefs van mee te nemen in mijn eigen leven. Voor mij voelt ieder contact hier als een succes. ”

Teamgevoel

Dat iedereen elkaar aanspreekt is volgens haar collega Josine (40 jaar) typisch Achterhoeks. “Contact met elkaar, met collega’s en bewoners, vinden we hier heel gewoon. Dat teamgevoel hoort bij Azora. En dat voel je in de organisatie, van een praatje bij het koffieapparaat tot een discussie in de vakgroep. Er is weinig hiërarchie. Iedereen, ook het bestuur, is aanspreekbaar. Ik hoor ook wel eens dat dat anders is. Meer zakelijk, minder gezellig en warm. Als de sfeer fijn is, dan is het niet erg als de werkdruk soms ook hoog ligt.”

Maria bekrachtigt dit. “Vanuit onze vakgroep zit er een arts in het management, zo hebben we een goede positie binnen de organisatie en zijn we betrokken bij de ontwikkeling van het beleid van de organisatie.”

Verantwoordelijkheid

Net als in andere regio’s, is ook bij het Achterhoekse Azora de werkdruk soms hoog. Er wordt tegenwoordig veel verwacht van zorgmedewerkers, en daar komen de weekenden en avonden soms nog bij. Maar medewerkers van Azora zijn flexibel ingesteld en steken de handen uit de mouwen als dat moet: “het verantwoordelijkheidsgevoel begint hier bij de handen aan het bed”, vertelt Josine. “Ik spring nu zelf extra bij voor een collega die is uitgevallen. Na de zomer ga ik wel weer terug naar 32 uur. Dat is fijn, want dan heb ik na school weer meer tijd om met mijn vier kinderen te zijn.” Maria vult aan: “In onze vakgroep is bespreekbaar hoeveel je wilt en kunt werken, daar geven we elkaar de ruimte voor. Ik werk nu 3 dagen, wat zorgt voor een goede werk-privé balans met mijn gezin van drie jonge kinderen. Opladen is een belangrijk aandachtspunt van Azora. Tijdens de vakanties betekent dat, dat de telefoon en Ipad uitgaan.”

Acute zorg

Ook buiten de eigen muren is Azora gewend om de samenwerking te zoeken. Een goed voorbeeld hiervan is het initiatief Acute Care Unit (ACU), een redelijk nieuwe afdeling waar Maria werkt. Op deze afdeling vindt observatie en diagnostiek plaats en wordt waar nodig een passende behandeling ingezet. “We brengen de cliënt in een kort tijdbestek multidisciplinair en holistisch in kaart”, vertelt Maria. “Wat maakt dat er een knik in het functioneren is en wat heeft deze persoon nu nodig? Hiermee hopen we ouderen in de regio passende zorg op de juiste plek te bieden, crisissituaties voor te zijn en de spoedeisende hulp te kunnen ontlasten.”

De speciale Unit is daarnaast een verlengstuk voor het Ambulant team ouderen, waarin Azora huisartsen ondersteunt bij de zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Josine: “Het is een goed voorbeeld van hoe we bij Azora samenwerken. Met geriaters, de eerste hulp en huisartsen. Door er vroeg bij te zijn, en aan de voorkant te opereren, voorkomen we dat problemen groter worden.“

Azora Academy

Naast samenwerking en een fijne werk-privé balans, investeert Azora veel in opleiding en groei van haar medewerkers. Werken en leren zijn met elkaar verbonden, vanuit die gedachte is ook de Azora Academy opgezet. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een jaar te promoveren of een opleiding te volgen tijdens je werkuren. Josine volgde onlangs een opleiding over ethiek in de zorg. “Als vakgroep hebben we, anticiperend op de grote zorgvraag, zelf verpleegkundig specialisten opgeleid. Inmiddels heeft dit geleid tot een vakgroep bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde én een heel aantal gedreven verpleegkundig specialisten. We hebben de taken nu beter gedelegeerd en de samenwerking geïntensiveerd. In de medische vakgroep zijn alle kaderopleidingen vertegenwoordigd”, vertelt Josine. “Er heerst een positief en veilig leerklimaat waarin opleiden één van de belangrijkste prioriteiten is. Er worden ook kennislessen gegeven, dit maakt dat de werkweek heel divers is. Het ene moment kun je lesgeven, het andere moment heb je een familiegesprek of sta je bij een cliënt voor de deur.”

Werken bij Azora?

Ga naar www.werkenbijazora.nl en bekijk ook de opleidingsmogelijkheden op www.azora-academy.nl. Óf laat je inspireren door het verhaal van Novita die van Amsterdam naar de Achterhoek kwam voor de warme werkcultuur van Azora.

Benieuwd naar welke leuke, uitdagende functies in de zorg er nog meer op je wachten?

Ontdek je baankansen

Magazine

Een greep uit ons magazine

Terug naar boven